Integritetspolicy

Så hanterar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss i Svenska kyrkan att du ska känna dig trygg. Det gäller även vår behandling av dina personuppgifter. Ända sedan kyrkan på 1600-talet började sköta folkbokföringen i Sverige, har vi hanterat personuppgifter respektfullt och ansvarsfullt. Det vill vi fortsätta att göra.

Svenska kyrkan i Norrköpings integritetspolicy

Den 25 maj trädde en ny EU-förordning i kraft, GDPR. Det står för General Data Protection Regulation, och är en dataskyddslag som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL. GDPR syftar till att stärka rätten till insyn och kontroll av de personuppgifter som lagras digitalt om dig.

Vi i Svenska kyrkan i Norrköping (Norrköpings pastorat) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Ta gärna del av integritetspolicyn så att du förstår och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vill du komma i kontakt med oss?

Mejla till norrkoping@svenskakyrkan.se eller använd vårt kontaktformulär.