Att tjäna varandra

Att tjäna varandra

Ideella medarbetare är en stor och viktig del av Svenska kyrkan. Utan dem skulle många av kyrkans verksamheter inte kunna drivas eller genomföras. Maja Johansson är 21 år och har varit aktiv som ung ledare i S:t Johannes församling och delar med sig av sina erfarenheter.

Text Therese Götberg

Foto Matilda Eklöf

Kyrkans ideella medarbetare utgör ett enormt stöd och en hjälpande kraft i kyrkans olika sammanhang. Oavsett vilka ideella arbetsuppgifter som utförs berikar de alla församlingslivet. Maja har varit verksam som ung ledare i sammanlagt fyra konfirmandgrupper. Innan sin konfirmation hade hon själv inte haft någon större kontakt med Svenska kyrkan, men trivdes så bra i sammanhanget att hon stannade kvar.

– Det finns en kravlös gemenskap i kyrkan som jag inte har hittat någon annanstans i samhället, berättar Maja.

Uppdraget som ung ledare

Det bästa med rollen som ung ledare är att få uppleva ungdomarnas första kontakt med kyrkan och deras egen väg till tro, säger Maja.

– Det är väldigt stort att få vara med om det. Och rollen som ung ledare tror jag är väldigt viktig eftersom den fungerar som en bro mellan konfirmander och de vuxna ledarna. Det kan vara lättare att relatera till någon som är närmare sin egen ålder och som är i en liknande situation i sin tro och i livet. Det handlar om att kunna relatera och samtidigt vara en förebild.

Uppdraget innebära också ofta olika typer av praktiska uppgifter som till exempel att stötta upp den anställda personalen genom att planera för verksamheten, både inför träffar och läger samt att vara med och ta ansvar på plats och att leda aktiviteter. Men de unga ledarna väljer själva vad de vill bidra med både praktiskt och ansvarsmässigt, allt är självklart frivilligt.

Tiden som ung ledare har gett Maja ovärderliga stunder i livet.

– Några av de finaste minnena jag har är från konfirmandgruppen Act of kindness. Ett år åkte vi ner till Lund för att vara på plats och bidra till Musikhjälpen. Och vid ett annat tillfälle åkte vi till Klarakyrkan i Stockholm för att hjälpa till och dela ut mat till hemlösa personer. Vi kunde se att det gjorde skillnad i många människors liv, och det berör.

Berikande

Maja beskriver att det finns en unik gemenskap i kyrkan där människor möter dig precis som du är.

– Hit kan du komma oavsett vem du är eller vad du bär med dig. Vad du kan prestera spelar egentligen ingen roll för du är alltid älskad och välkommen. Samtidigt är det väldigt viktigt att känna sig behövd och att hitta på vilket sätt man själv kan bidra. Jag har fått lära mig att ta ansvar på mina egna villkor, utan att ha någon press på att behöva prestera.

På frågan om hur hennes framtida engagemang i kyrkan kommer att se ut, svara hon:

– Jag kommer alltid att vara aktiv i kyrkan och har svårt att se att jag inte skulle vara ideell medarbetare i framtiden. Det är en sådan fundamentalt viktig del av den jag är och jag kommer nog alltid att ha det som grund.

Att ge av sin tid till andra människor är bland det finaste vi kan göra för varandra och kyrkans ideella medarbetare gör just det. Genom sitt engagemang har Maja berikat konfirmandstiden för många ungdomar i S:t Johannes församling. Hon avslutar med att säga att det viktigaste är att tjäna varandra, och att tjäna varandra är att tjäna Gud.

Publicerad den 10 september 2021

Hej livet nr 3 2021

Tema: Diakoni

Livet består av både glädje och utmaningar men också uppförsbackar och nedförsbackar. Hej livet belyser livet och livsfrågor som många bär på. Det här numret har tema ”Diakoni”. Diakoner jobbar med att hjälpa människor på olika sätt, det kan t ex handla om sorgebearbetning, samtal, att hjälpa socialt utsatta och finnas där när livet är i den där nerförsbacken, eller kanske ända ner i botten. I detta numret får du träffa flera diakoner, diakonkandidater, läsa mer om hur man stöttar någon som inte mår bra, vart man kan vända sig i samhället för att få hjälp och mycket mer.