Att bryta upp

Att bryta upp

Alla parrelationer ser olika ut och de flesta är inte helt utan problem. Men när djupare och allt mer smärtsamma bekymmer och svårigheter tynger kan separationen bli ett faktum.

Text och illustration Therese Götberg

Ibland kan en separation eller en skilsmässa vara den enda utvägen för att ta steget mot ett lyckligare liv. Men oavsett hur förhållandet slutar är uppbrottet mer än ofta smärtsamt och kräver tålamod och stor anpassningsförmåga. Du säger inte bara hej då till din partner utan även till andra nära relationer, traditioner och rutiner som har varit knutna till familjen.

Relationen med ex-partnern

Psykologen och psykoterapeuten Anders Nyman, menar på sajten modernpsykologi.se, att det alltid är värdefullt att ha en bra relation med sin ex-partner, att kunna samarbeta och behålla en vänskap. Han menar också att separationen du går igenom har du med dig hela livet. Därför ska man försöka att genomföra den på ett värdigt och respektfullt sätt. Och trots att uppbrottet kan vara otroligt smärtsamt vinner man, i de flesta fall, på att försöka upprätthålla någon form av kontakt. Framför allt när det finns barn med i situationen.

För att åstadkomma detta kan det vara bra att påminna sig själv om de fina upplevelserna och stunderna som man har haft tillsammans. Då blir det lättare att hålla sams, även om det naturligtvis inte alltid går, skriver Anders. Det går heller inte att förvänta sig att en bra relation till sin ex-partner skapas automatiskt, utan det är någonting som kräver tid, tålamod och i många fall stor ansträngning.

Känslorna kring en separation

Anna Bennich Karlstedt, som också är psykolog och psykoterapeut, skriver på kurera.se att en skilsmässa är bland det svåraste du kan gå igenom. Att separera kan innebära en stor kris, speciellt om det finns barn med i familjebilden. Svåra känslor som misslyckande, skuld och skam drabbar ofta. Att bryta upp innebär också förluster och stora omställningar. Du måste hantera och bearbeta att livet och framtiden kanske inte blir så som du hade tänkt dig. Eftersom barnen ofta ingår i ett varannan vecka-schema försvinner även mycket tid med dem och det kan kännas enormt tungt. Det är också vanligt att känna sorg, ilska, stress, ångest och rädsla när man genomgår en separation. Alla människor har olika sätt att handskas med kriser. En del vill vara själva och drar sig undan, medan andra har behov av att prata. Oavsett hur du tar dig igenom ett uppbrott, är det viktigt att våga be om hjälp när du vill ha det, betonar Anna.

Uppbrott kan vara något bra!

Trots alla utmaningar och svårigheter som kommer med ett uppbrott kan en separation många gånger vara något bra och välbehövlig. Anna skriver att det finns en rotfast och envis värdering att det är något fint med att hålla ihop länge, under många år. Även om flertalet vill ha och eftersträvar en långvarig, kärleksfull och djup relation, kanske värderingarna kring en evig kärlek inte är helt rimliga, menar hon. Anna tycker snarare att vi ska beklaga till de som håller ihop och håller ut i kärlekslösa relationer och gratulera de som orkar bryta upp från ett förhållande som de inte längre mår bra av.

Tips och råd vid en separation eller skilsmässa

• Försök att acceptera din situation.
• Bestäm dig för att separationen inte ska rasera din framtid.
• Försök att bearbeta dina negativa känslor. Ta professionell hjälp om du behöver.
• Inse att läkandet efter en separation är en smärtsam process som tar tid. Så ta en dag i taget.
• Försök att förlåta dig själv och din partner. Ni gjorde säkert det bästa ni kunde.
• Glöm inte bort barnens behov. De ska aldrig behöva komma i kläm och måste få veta att separationen inte är deras fel.
• Vad kan du lära dig av det som hänt? Låt separationen ge självinsikt och ny kunskap.
• Våga tro på kärleken och ha mod att satsa på den igen när du är redo.

Källa: skilsmassa.se

Publicerad den 5 november 2021

Hej livet nr 4 2021

Tema: Kärlek

Livet består av både glädje och utmaningar men också uppförsbackar och nedförsbackar. Hej livet belyser livet och de livsfrågor som många bär på. Det här numret har tema ”Kärlek” och innehåller bl a ett möte med eldsjälen Eva Lundgren Stenbom, en artikel om den sista vilan, ett besök på Cnema för att prata om kärleken till film, historian kring julhögtiden och mycket mer.