Brudpäll i Kullerstad

Brudpäll i Kullerstad

I Kullerstad kyrkas ägo finns en textil skatt bevarad i form av en brudpäll. Förr hörde det till vanlig sed att brudpigor och brudsvennar höll upp en vacker tyghimmel över ett brudpar som gifte sig. Något som idag nästan helt har fallit i glömska.

Text Annelie Tollerå
Foto Matilda Eklöf

En brudpäll kunde se ut på många olika sätt, men gemensamt var att den var sydd av det vackraste och dyrbaraste tyg som kunde uppbringas. Kullerstad kyrkas brudpäll är gjord av exklusivt tryckt bomull på ena sidan och sidendamast på den andra. Det är troligt att sidendamasten är en återbrukad kyrkotextil, då den är ihopfogad av flera lappar.

Pällen är daterad 1600-tal, vilket är mycket tidigt för ett tryckt bomullstyg, som då måste ha varit väldigt exklusivt. Bomullen gjorde sitt stora genomslag under 1700-talet i de högre samhällsklasserna, men även under början av 1800-talet var tryckt bomull en exklusiv produkt. Först under slutet av 1800-talet började bomullen bli allmän och hade då sjunkit i pris.

 

I Norrköping fanns ett kattunstryckeri (kattun är ett äldre namn på bomull). Det har legat i kvarteret Gåsen vid Strömparken och som startade 1793. Till det hörde ett separat blekeri, som tros ha legat på Strömsholmen. Det var de judiska kattunstryckarna Jacob Marcus och Levi Aron Lamm, som var grundare och ägare till Norrköpings kattunstryckeri.

Att hålla upp brudpällen ovan brudparet var ett verkligt hedersuppdrag. “Att gå under pällen” var ett annat ord för att gifta sig. Man vet inte hur traditionen med brudpäll kom till. En teori är att den härstammar från en tyghimmel som satt uppspänd över hedersgästerna vid ett gästabud som skydd från sotflagor från spisen. En annan att den, liksom slöjan, skulle vara ett tecken på blygsamhet. Traditionen har åtminstone medeltida anor.

Publicerad den 3 maj 2024

Hej livet nr 1 2024

Tema:

Livet består av både glädje och utmaningar men också uppförsbackar och nedförsbackar. Hej livet belyser livet och livsfrågor som många bär på. I det här numret får du bland annat möta Anders Pihlblad, lära dig mer om biodling, läsa om ett viktigt föreningsliv i både Norrköpings fältrittklubb och Norrköpings ungdomscirkus och mycket mer.