De tuffa småbarnsåren

De tuffa småbarnsåren

När ett nytt liv kommer till världen är det mycket som förändras. Nya rutiner, roller och verkligheter kan göra de första åren som förälder utmanande. Det kan också sätta press på dina relationer.

Text: Matilda Eklöf
Foto: IStock photo

Små fötter, fingrar och tår. Ett nytt liv som har kommit till världen. Efter månader av längtan, förberedelser och planering så har du plötsligt en liten människa i din famn. Ett barn som är beroende av dig och kommer att vara det under en lång tid. Det kan vara alldeles underbart, men också rätt skrämmande.

Att bli förälder är en stor förändring i livet. Det går inte att veta i förväg hur livet med det nya barnet kommer att bli. Det kan bli ganska nära den vardag som du har föreställt dig. Men det kanske också inte alls blir så som du hade tänkt dig. Rutiner förändras, roller byts ut och det kan ta tid innan allting sätter sig. En ny vardag ska byggas upp samtidigt som förutsättningarna hela tiden förändras.

Många känslor

Att ha ansvar för ett barn kan lätt bli överväldigande. Det är många nya känslor som ska få plats i en vardag som kanske känns mer stressig än någonsin förr. Det kan vara både positiva och negativa känslor. Lycka, glädje och tacksamhet såklart men kanske också funderingar på hur livet kommer att bli och en saknad efter det man lämnat bakom sig.

Det är viktigt att alla känslor får ta plats och att man vågar ta hjälp om det behövs. Det kan vara hos en part-ner, bland vänner, familj eller någon annan som man har förtroende för. Det finns också flera ställen som det går att vända sig till för råd och hjälp.

Våga ta hjälp

På barnavårdscentralen (BVC) kan du som nybliven förälder få stöd och hjälp i ditt föräldraskap. På plats finns sjuksköterskor som kan hjälpa till med råd om alltifrån amning och sömnrutiner till stödsamtal och vidare kontakt med vården. BVC kan också hjälpa dig att få kontakt med psykolog vid behov.

Familjecentralen är en mötesplats för familjer med barn upp till sex år. Den består av barnhälsovård (BVC), en öppen förskola och socialkontoret. På familjecentralen kan vuxna få råd och stöd i föräldrarollen samtidigt som barnen träffar nya kompisar och får leka av sig.

Till familjerådgivningen går det att vända sig om man som par behöver stöd eller hjälp med sin relation. Dit kan man komma om man lever tillsammans men också om man är särbos eller har separerat. Fokus ligger främst på den vuxna parrelationen. Där kan man bland annat få hjälp med krisbearbetning, information om samlevnadsfrågor och stöd i rollen som förälder. Familjerådgivningen har absolut sekretess. De för inga journaler och den som vill kan vara anonym.

En tuff tid

Brist på sömn och nya rutiner och rol-ler kan göra att det är svårt att få var-dagen att gå ihop och småbarnsåren kan vara kämpiga för den som lever i en relation. Det är lätt att relationen glöms bort när vardagsstressen och livet kommer emellan. Men vad kan man då göra för att hålla relationen vid liv?

Tips för småbarnstiden

1. Kommunikation

När man är stressad är det lätt att vända känslorna inåt. Se i stället till att försöka hålla en så rak och öppen kommunikation som möjligt. Berätta vad du vill och hur du känner. Det vinner ni båda på i längden.

2. Prioritera tid tillsammans

Barn tar upp mycket tid och ibland kan det kännas som att livet enbart består av blöjor och klämmisar. Då kan det vara en bra idé att fixa avlast-ning och hitta på något som par. Det kan vara alltifrån ett restaurangbesök till en promenad eller besök på ett café. Håll låga trösklar så är det lätt-are att det blir av.

3. Bekräftelse

I en stressig vardag är det lätt att känna sig förbisedd och bortprioriterad. Se till att ta tid till att bekräfta varandra och visa uppskattning. Även för de små sakerna som kanske annars går obemärkt förbi.

4. Prata om det

Om du eller din partner upplever att det finns problem i relationen är det viktigt att ni pratar om det och söker hjälp om det behövs. På familjerådgivningen och familjecentralen finns stöd och hjälp att få.

Publicerad den 16 maj 2024

Hej livet nr 1 2024

Tema:

Livet består av både glädje och utmaningar men också uppförsbackar och nedförsbackar. Hej livet belyser livet och livsfrågor som många bär på. I det här numret får du bland annat möta Anders Pihlblad, lära dig mer om biodling, läsa om ett viktigt föreningsliv i både Norrköpings fältrittklubb och Norrköpings ungdomscirkus och mycket mer.