Nattvard i miniatyr

Nattvard i miniatyr

För 100 år sedan var en skyndsam präst med en vacker låda under armen en vanlig syn i byarna. I lådan fanns ett sockenbudstyg, en miniatyr av en nattvardsuppsättning.

Text: Annelie Tollerå
Foto: Malin Singelsö

Sockenbud är en gammal term som innebär att en präst åker till någon som inte kan ta sig till kyrkan på egen hand, för att ge nattvard. Det kan till exempel handla om någon som är sjuk och sängliggande.

Sockenbuden var vanliga ända in på 1900-talet och det finns många sockenbudstyg bevarade. Uppsättningen innehåller ett nattvardskärl, en oblattallrik som kallas patén, en ask för oblater, en liten flaska för nattvardsvin samt ibland också torkduk och en duk att ställa upp kärlen på. Allt i mindre dimensioner än de vanliga nattvardskärlen.

Kalken i silver från sockenbudstyget i Styrstad kyrka har bara en diameter på 8 cm och är 10 cm hög. På foten finns en snillrik lucka med plats för oblater. Silversmeden heter Nils Orstedt, som var verksam i Norrköping och den är tillverkad år 1762.

Den sjukes smörjelse

Till långtidssjuka kunde prästen åka regelbundet för nattvard, till exempel varje månad. Vanligtvis ingick även själavårdande samtal.

Sockenbuden grundar sig i det som kallades den sjukes smörjelse under den katolska tiden. Då smordes olja på pannan, händerna och fötterna. Ännu tidigare, under medeltiden, utfördes en ännu mer omfattande smörjelse – vanligen av ögon, näsborrar, läppar/mun, händer och fötter. Denna smörjelse var kopplad till de mänskliga sinnena och kroppsdelarna och hade en syndaförlåtande innebörd. Traditionellt tillkallades prästen när en människa låg inför döden.

En nutida form av sockenbud är de andakter som äger rum på ålderdomshem eller vårdboenden. Då brukar de vara gemensamma för de som bor där och önskar delta.

Publicerad den 10 september 2021

Hej livet nr 3 2021

Tema: Diakoni

Livet består av både glädje och utmaningar men också uppförsbackar och nedförsbackar. Hej livet belyser livet och livsfrågor som många bär på. Det här numret har tema ”Diakoni”. Diakoner jobbar med att hjälpa människor på olika sätt, det kan t ex handla om sorgebearbetning, samtal, att hjälpa socialt utsatta och finnas där när livet är i den där nerförsbacken, eller kanske ända ner i botten. I detta numret får du träffa flera diakoner, diakonkandidater, läsa mer om hur man stöttar någon som inte mår bra, vart man kan vända sig i samhället för att få hjälp och mycket mer.