Nya vägar i pandemin

Nya vägar i pandemin

Vi ställer inte in, vi ställer om. Det var ledordet för Svenska kyrkan i Norrköping när coronapandemin slog till. Liza Hagberg är präst och berättar att kyrkan har hittat nya vägar i pandemin.

Text Annelie Tollerå

Foto Niclas Fasth

Jag tycker att det i grunden är positivt att vi människor kan vara så flexibla, konstaterar Liza Hagberg, präst i Svenska kyrkan. Coronapandemin kanske lamslog oss en väldigt kort stund, men från att ha förstått att vi inte kan göra som vi brukar, till att försöka förstå hur vi istället kan agera, tog det inte lång tid. Vi människor är anpassningsbara på det sättet. Det ger ett stort hopp.

Körde ut mat till äldre

Ett exempel på en verksamhet som snabbt kom igång var matutdelningen i samarbete med Norrköpings kommun.
– Vi var många som funderade på vad vi skulle kunna göra istället för våra vanliga verksamheter, säger Liza. Vad behövde göras i samhället nu?
Vad behövde vi göra som kyrka?

Anställda i olika yrkesgrupper hjälpte till, allt från barnpedagoger till vaktmästare och präster.
Äldre som satt isolerade fick hjälp med att handla och få maten levererad till dörren.
– Det var tydligt att många isolerade också behövde få en pratstund, konstaterar Liza. Isolering och ofrivillig ensamhet kan innebära stort lidande. Vi människor behöver ett sammanhang för att må bra.

Liza beskriver att den diakonala verksamheten i Svenska kyrkan vanligtvis möter många som befinner sig i ensamhet, men att pandemin har förvärrat situationen. Även många som är aktivt engagerade i Svenska kyrkan har blivit avskurna från sina vanliga sammanhang.

Hållit kontakt

– Jag vet att många av mina kollegor håller kontakten med alla de människor som är med i Svenska kyrkans
verksamheter för att höra efter hur de mår och för att prata en stund, berättar Liza. Att Svenska kyrkan är en viktig del i mångas liv är tydligt. I kyrkan handlar mycket om relationer, både till Gud och människor emellan. Att mötas är kärnan i församlingslivet.

Andra alternativa sätt att hålla kontakt har varit digitala möten eller utomhuspromenader med ett par meters distans. Allt beroende på vad som har passat bäst och vad som har gått att genomföra under rådande restriktioner.

Digitala lösningar

Även gudstjänsterna har blivit digitala.
– Vi har sett rubriker att fler plötsligt “går i kyrkan”, säger Liza. Människor som är nyfikna kan enkelt kika in på en gudstjänst och de som vanligtvis inte tar sig ut kan ta del av den. På så sätt har coronapandemin tvingat oss att ta ett steg mot större tillgänglighet. Vad som också är jätteroligt är att upptäcka är hur många goda predikanter vi har i Norrköping.

Liza framhåller att digitala lösningar inte ersätter gudstjänsten.
– Den digitala gudstjänsten är en förenklad form av gudstjänst. Gudstjänsten i kyrkan innebär även fysiska möten med andra människor. Att få säga hej till de andra församlingsborna. Språkas lite vid kaffet efteråt. I vanliga fall har vi stor ideell medverkan i gudstjänsterna – barn, ungdomar och vuxna. Det har inte blivit synligt i de digitala gudstjänsterna tyvärr, men det är såklart ett resultat av rådande restriktioner.

Öppna kyrkor

Istället för fysiska gudstjänster på söndagarna har Svenska kyrkan i Norrköping också satsat på att hålla vissa kyrkor söndagsöppna. Människor får komma in och tillbringa en stund i kyrkorummet, enligt rådande restriktioner. Möjlighet finns att tända ljus, till enskild bön eller att få en personlig välsignelse.
– Det är något speciellt med kyrkorummet, konstaterar Liza med eftertryck. Det är ett heligt rum. Man får en viss känsla när man kommer in i ett kyrkorum. Många har behövt en stunds stillhet just nu under pandemin för att stilla tankarna och andas in lugn. I tider av kris så behöver vi finna vägar och platser för hopp. Och trots att vi inte fysiskt kan ses just nu hittar vi alltid nya vägar att vara kyrka.

Publicerad den 27 mars 2021

Hej livet nr1 2021

Tema: Hopp

Hoppet bär oss genom utmaningar och svårigheter. I detta numret står vi inför påsken, en högtid som berättar att det finns hopp om att livet kommer åter även i de mörkaste stunder. Möt människor och livsberättelser där hoppet har en central roll.