Apostladagen

Apostladagen

Apostladagen är en av kyrkans söndagar som sticker ut lite mellan sommarens alla trefaldighetssöndagar, som tillhör kyrkans vardagstid. Apostladagen kallades tidigare Persmäss i folkmun.

Text Annelie Tollerå
Foto Matilda Eklöf

På apostladagen firas Jesus lärjungar och lärjungaskapet. Från början fanns hela tio olika apostladagar utspridda över hela året. Anledningen till att det inte fanns tolv, som ju var lärjungarnas antal, är att några av apostlarna helt enkelt fick dela dag. 

Firar 13 apostlar

Kommer du ihåg vad lärjungarna heter? Här följer en repetition, tillsammans med det datum där de firats: Mattias (24 februari), Filippos och Jakob ( 1 maj), Petrus och Paulus ( 29 juni), Jakob (25 juli), Bartolomeus  (24 augusti), Matteus (21 september), Simon och Judas Taddeus (28 oktober), Andreas (30 november), Tomas – (21 december), Johannes (27 december). 

Den skarpsynte räknar till att vi faktiskt firar 13 apostlar. Anledningen till detta är att vi också firar Paulus, som blev apostel efter Jesus död och alltså inte var en av de tolv lärjungar som följde med Jesus på hans tid.  

Ledig halva dagen

De tio olika apostladagarna räknades som lätthelger eller halvhelger fram till 1772, då helgstatusen för dessa togs bort ur kalendern. Man var ledig halva dagen och förväntades att gå tillbaka till arbetet efter att ha varit i kyrkan på gudstjänst. Bondebefolkningen kunde kalla en sådan helgdag för “andra rangens helg”. Det innebär att den inte räknas till högsta högtid, som påsk, pingst och jul, men inte heller som vanlig söndag som exempelvis trefaldighetsdagarna.

När alla de olika apostladagarna hade tagits bort ville man ändå fira en apostladag. Tanken var att kunna fira alla apostlarna samtidigt. Det blev på den 29 juni som apostladagen föll, som tidigare hade varit Petri och Pauli dag. Redan tidigt under medeltiden finns belägg för att apostlarna Petrus och Paulus dag firades den 29 juni till minne av deras martyrdöd. 

I 1942 års evangliebok finns namnet Petri och Pauli dag som underrubrik till femte söndagen efter trefaldighet, och från 1983 kallas denna söndag apostladagen i Svenska kyrkan. Nu har apostladagen alltså hamnat på en söndag, och inte på en rörlig 29 juni. 

Sankte Pers nycklar

Även om vi egentligen firar alla apostlar på apostladagen, lyfts ofta Petrus och Paulus fram särskilt, faktiskt än idag. Allmogen kallade länge denna dag för Persmäss, eftersom Petrus och Peter är varianter på samma namn och Per är kortformen för Peter. 

En välkänd text för dagen är ur Matteusevangeliet där Jesus ger Simon tillnamnet Petrus, som betyder  “Klippan”, och säger “på den klippan ska jag bygga min kyrka”. Han ger symboliskt Petrus himmelrikets nycklar.  En populär folklig föreställning var att sankte Per/Petrus förvaltade nycklarna till himmelriket och besatte nyckelmakten att släppa in människor till himmelriket efter döden. Om man tittar sig omkring i kyrkor kan man ofta se att Petrus är avmålad som den apostel som bär nycklar.

Som minne av Pauli och Petri dag den 29 juni har Peter och Petra namnsdag på just den dagen. 

Som vanligt har vi  testat att bära historiska kläder och doppat tårna i hur traditionerna kan ha sett ut förr, utan att göra anspråk på ett absolut korrekt historiskt gestaltande i våra bilder. Vi passar också på att visa upp en fantastisk mässhake, som har 100 år på nacken. Tack till dräktfolket, Matilda Eklöf (foto) och Roger Karlsson, präst.

Publicerad den 22 juni 2023