En känsla av sammanhang

En känsla av sammanhang

Vi råkar alla ut för svåra händelser i livet. Förluster, tuffa situationer och sjukdomar sätter spår i oss människor. Det är en del av livet. Men vad är det som gör att en del tycks ha lättare att ta sig ur svåra situationer än andra? Och vad kan vi göra för att må bättre? Svaret på det kanske stavas: KASAM

Text Matilda Eklöf

Begreppet KASAM togs fram i slutet av 1970-talet av Aaron Antonovsky, en amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi. Antonovsky föddes i USA men emigrerade till Israel 1960. Där studerade han bland annat kvinnor som överlevt Förintelsen. Han fann att många av kvinnorna var vid god hälsa och mådde bra, trots det hemska de hade upplevt både under och efter andra världskriget.

Upptäckten fick Antonovsky att ställa sig frågan varför vissa personer tycktes klara sig igenom svåra händelser i livet utan nämnvärd eller relativt liten påverkan på hälsan medan andra personer verkade ha svårare att hantera det och blir sjuka som resultat.

Den mest uppenbara metoden hade kanske varit att studera dem som blev sjuka och fundera på hur de skulle kunna botas. Men Antonovsky valde istället att studera de personer som höll sig friska och fokusera på hälsofaktorer snarare än sjukdomsfaktorer. I sina studier kom Antonovsky fram till en samling framgångsfaktorer som han kallade ”Sence of Coherense” (SOC). Detta har sedan översatts till svenska som ”Känslan av sammanhang” (KASAM).

En känsla av sammanhang

Det Antonovsky kom fram till var att en person som råkar ut för svåra händelser och samtidigt upplever en känsla av sammanhang tycks ha större möjlighet att ta sig ur situationen utan att bli sjuk, och större möjligheter till återhämtning i de fall där sjukdom är oundvikligt. Antonovsky delade upp känslan av sammanhang i tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, där den sista ansågs viktigast. Om något inte känns meningsfullt är det svårt att hitta motivation och drivkraft att ta sig ur situationen, menade Antonovsky.

 • Begriplighet handlar om att förstå den situation man har hamnat i. Varför är det som det är och vad är det som händer? När man har fått en förståelse för hur en situation ser ut går det också att se hur situationen kan utvecklas framåt. Då kan du också komma fram till en plan för hur du ska kunna ta dig ur eller förändra situationen.
 • Hanterbarhet innebär att du inser att du kan hantera situationen du har hamnat i. Du har förstått hur saker hänger ihop och insett att du kan ta dig ur situationen. Detta behöver inte betyda att du ska klara av allt ensam, människor som vill och kan hjälpa dig är också en del i att skapa hanterbarhet. I och runtomkring dig finns vad som behövs för att skapa en förändring.
 • Meningsfullhet handlar om att du som individ känner mening med det du gör och att livet i sig ger dig tillfredsställelse. Det kan komma från intressen, vänner, familj och andra sammanhang som ger dig syften och mål i livet. När du har meningsfullhet i livet blir det också enklare att hantera svåra situationer. Det finns något utanför den svåra situationen som är värt att nå eller kämpa för.

Livskvalitet

Känslan av sammanhang påverkar vår upplevelse av livskvalitet. Ju högre KASAM, desto högre livskvalitet upplever vi att vi har. Resultat i forskning vid bland annat Karolinska institutet, visar att känslan av sammanhang i många fall kan vara en bättre indikator på hur en patient mår eller kommer att må under en behandling, snarare än hur pass allvarlig deras sjukdom är i grunden.

Självklart gäller detta bara till en viss gräns. KASAM är ingen mirakelmetod som helt skyddar oss människor från svåra händelser och sjukdom. Vi drabbas alla av livet. Däremot kan känslan av gemenskap bidra till snabbare återhämtning och bättre livskvalitet när vi väl blir sjuka eller råkar ut för en svår händelse. Hur denna livskvalitet och återhämtning sen ser ut är individuell och beror mycket på situation.

Men hur skapar man då KASAM? Det finns inte något rätt svar på den frågan utan det beror mycket på individen i sig, men ett bra socialt nätverk, fysisk sundhet och utbildning har visat sig vara viktiga komponenter för att skapa KASAM. Ovan kan du läsa tre tips på hur du kan skapa mer KASAM i ditt liv.

Tre tips för att skapa KASAM!

 1. Umgås

  Att ha ett bra social nätverk är en bra metod för att upprätthålla eller skapa KASAM. Samhörighet leder till sammanhang. I dessa tider när det är svårt att ses fysiskt är det extra viktigt att ändå hålla i de kontakter som finns och skapa nya digitala kontakter om du vill. Ta en digital fika, gå ut på en promenad tillsammans eller ring varandra.

 2. Utveckla dina intressen

  Har du ett intresse som du vill utveckla? Det är ett utmärkt sätt att skapa KASAM och mening i vardagen. Ett tips är att gå med i grupper eller föreningar där du kan träffa andra som delar dina intressen. På Facebook finns många nischade grupper inriktade på olika intressen. Varför inte testa att gå med?

 3. Lär dig något nytt

  Kunskap och nyfikenhet kan bidra till meningsfullhet i livet. Det behöver inte vara något avancerat. Det kanske är dags att läsa den där intressanta boken du aldrig läste klart, att se en spännande dokumentär eller skriva in dig på en kvällskurs?

Publicerad den 18 juni 2021

Hej livet nr 2 2021

Tema: Livskraft

I numret med tema livskraft får du möta Tilda Schönbeck som gjort en fantastisk comeback efter den svåra olycka som förändrade livet. Vi besöker självhushållaren, funderar på det där med livslängd, pratar med Rolf om en livskraftig pension, lär oss mer om att möta naturen, och mycket mer!