Heliga trefaldighets dag

Heliga trefaldighets dag

I och med Heliga Trefaldighets dag avslutas pingstfesten och nu börjar kyrkans vardagstid – den långa trefaldighetstiden. De följande söndagarna kallas ”första söndagen efter trefaldighet”, ”andra söndagen efter trefaldighet”, ”tredje söndagen efter trefaldighet” och så vidare, ända fram till Domsöndagen i november då trefaldighetstiden avslutas. 

Text Annelie Tollerå
Foto Max McCaffrey

Trefaldighetstiden är en period med mindre och färre kyrkhögtider. Endast några få söndagar bryter av. Med Heliga trefaldighet menar man Treenigheten, alltså att Gud är en, men samtidigt tre – Fader, Son och Ande. 

Besök vid en källa

På lördagskvällen innan Heliga trefaldighets dag, det vill säga på Trefaldighetsafton har det varit stor tradition att fira. Då skulle man besöka en trefaldighetskälla och dricka av källvattnet, vilket man trodde i det närmaste hade magiska egenskaper och läkande kraft. Vattnet i en trefaldighetskälla skulle rinna mot norr och endast om den gjorde det kunde källan klassas som en äkta trefaldighetskälla, tänkte man. Norr var betraktat som det ondas hemvist och dit kunde sjukdomar förpassas.  

På många håll sades att man skulle dricka sju klunkar av vattnet, då siffran sju sågs som ett magiskt tal. På vissa håll förekom det också att man tvättade sig i källorna. Just på Trefaldighetsafton infaller alltid fullmåne , vilket såklart adderar till de magiska egenskaperna. Det var också vanligt att man offrade något föremål av metall i vattnet, till exempel mynt eller nålar.

Dans vid festplatserna

Seden att besöka en källa kan man härleda till katolsk tid och det finns teorier om att källorna i ännu äldre tid kan ha använts som forntida offer- eller kultplatser. Ofta var källorna tillägnade något helgon, till exempel Sankt Erik  eller Sankt Olof.  

Efter besöket vid källan blev det dans på någon loge eller festplats i närheten och det festades natten lång. I det gamla bondesamhället var detta en av sommarens festligaste tillfällen med stor trängsel vid källorna, som hade lövats och smyckats med blommor, liksom festplatserna.

Vardagen som missionstid

Trefaldighetsdagen kan ha sitt ursprung i den romersk-katolska Trinitatisfesten, som funnits sedan 1300-talet. Till grund för denna fest ligger tanken att, då julen betraktades som Faderns högtid, påsken som Sonens och pingsten som den Helige Andes , så skulle firandet av dessa avslutas med en fest till hela den heliga treenighetens ära. 

Efter alla de stora kyrkhögtiderna jul, påsk och pingst kan det kännas skönt att nu få slappna av och gå in i en somrig vardagslunk. Vardagstid är inte alls fy skam. Trefaldighetstiden är också att betrakta som en missionstid. Sedan 1983 kallas söndagen även för ”missionsdagen”, med tonvikt på att Gud nu sänder ut sin församling att verka i världen.

Fotograferingen är genomförd i historiska kläder vid Trefaldighetskällan i Krokek. En källa som fortfarande är i bruk och där det ibland firas friluftsgudstjänster.

Publicerad den 2 juni 2023