Hur firades Mikaelidagen förr?

Hur firades Mikaelidagen förr?

Mikaelidagen – den helige Mikaels dag eller i folkmun Mickelmäss den 29 september var förr en viktig märkesdag. Den sågs som brytpunkten mellan sommar och höst. I det gamla bondesamhället skulle skörden ha tagits in senast den här dagen och man förberedde sig för vintern. Boskapen togs in från betet och förråden fylldes med mat. 

Text: Annelie Tollerå
Foto: Matilda Eklöf

Nu inföll den så kallade friveckan då tjänstefolket kunde byta arbetsgivare om man så önskade. Årskontrakten löpte generellt ut nu och eftersom skördearbetet var slutfört så passade det bra med en ledig vecka. Egentligen den enda lediga helveckan under året för tjänstefolket.

I den folkliga kyrktraditionen innebar det att man från och med nu skulle bära vinterkläderna till söndagsmässorna. Det betydde att tröja eller jacka skulle på. Att gå i bara de vita skjortärmarna i kyrkan, som under sommarhalvåret, var inte längre acceptabelt. Mickelmäss var också brytpunkten då man kunde börja tända ljus i stugorna på kvällarna.  

Mikaelimarknad

Mikaelidagen var känd som höstens stora marknadsdag – Mikaelimarknaden. Det fanns gott om både varor och pengar i omlopp eftersom man nu hade fått ut sin slutlön. Många flickor som hade varit ute på fäbodarna under sommaren kom tillbaka hem. Man kan säkert räkna med kära återseenden efter månader i sällskap med mestadels djuren. Det senaste skvallret fick man säkerligen höra och för vissa par lystes det i kyrkan den här helgen. Det hela avslutades ofta med ett ordentligt flyttningsgille med mat, rus och dans.  

Mickelmäss inföll alltid den 29 september fram till kalenderreformen år 1772, då man liksom många andra högtider, försköt helgen till närmaste söndag. Detta på grund av att man ville minimera antalet helgdagar. 

Ärkeängeln Mikael

Mikaelidagen är tillägnad ärkeängeln Mikael. Han var en av djävulens främste motståndare, men han framställs också med uppgiften att väga de dödas själar inför den yttersta domen. Därför är hans attribut vågskålen. Mikael är ett namn av hebreiskt ursprung, som betyder “vem är lik Gud”? 

Man kan belägga firandet av den helige Mikaels dag som en katolsk högtid i Rom tillbaka till 400-talet. Söndagens kyrktema är Änglarna. Mikaelidagen har blivit alla änglars dag. 

Ordet Angelos (latin) betyder sändebud eller bärare av budskap. I Bibelns berättelser kämpar änglarna ofta på människans sida, ofta i kampen mellan gott och ont. Berättelserna lyfter fram Guds seger över det onda. 

Familjemässa

Ofta lyfts barnen fram denna söndag. Man har tänkt att det finns en naturlig koppling mellan änglar och barn. Söndagen har tidigare haft tema “Barnen och änglarna”,  varför traditionen med familjemässa denna söndag har uppkommit, även om texterna om stridande änglar egentligen inte är så barnvänliga. 

Mickelmäss förlorade sin betydelse hos allmogebefolkningen eftersom kalenderreformen gjorde att den inföll innan skördearbetet egentligen var avslutat. Den stora flyttdagen förlades istället till slutet av oktober. 

Många av de årligt återkommande festerna som firats i Sverige är starkt kopplade till jordbruket och när det inte fanns någon särskild mat eller något typiskt festelement att hänga upp högtiden på för att fortsätta fira den, så försvann den som den stora folkliga högtiden den en gång var. 

Publicerad den 29 september 2023