Vårda för liv i slutskedet

Vårda för liv i slutskedet

Akut eller kronisk sjukdom tillhör livets svåra stunder, vare sig det gäller en själv eller en anhörig. Ibland drabbar sjukdom som visar sig vara obotlig. Vi har träffat Annika Pohl, som arbetar med patienter i palliativ vård med Vrinnevisjukhuset som utgångspunkt.

Text och bild Malin Singelsö

Ordet palliativ kommer från ordet pallium som betyder mantel, för att beskriva hälso- och sjukvård som ges i syfte att ”lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom…”. Annika är överläkare på LAH-avdelningen som arbetar med palliativ vård i hemmet, alltså med patienter där man nått vägs ände med undersökningar och behandlingar och inte längre kan bromsa eller bota sjukdomen.
När Annika kommer ut i besöksrummet har hon en stark närvaro, en blick som visar intresse och ett varmt, vänligt leende. När vi har pratat ett tag så tänker jag att det nog kan vara svårt att avskärma någon från sorg och rädsla under den sista tiden i livet. Annika är snarare en medvandrare, någon som utan rädsla, med varm och trygg hand och stor kunskap, vågar finnas där hela vägen fram.

Mycket att hantera

Annika berättar att hon valde just den här inriktningen för att hon är intresserad av hur man hanterar livet. I hennes dagliga arbete är det väldigt mycket att hantera både för patienten och för dem runtom. Detta är en inriktning man väljer med omsorg som läkare. Först går man läkarutbildningen, har AT-tjänst och väljer en specialistinriktning. Där valde Annika allmänmedicin. Utöver det väljer man sedan ytterligare en specialisering mot palliativ vård.
En arbetsdag för Annika innebär dels rapportering från teamet, vad de noterat hos patienterna och vad patienterna har för behov. Utöver det gör hon ett antal patientbesök om dagen. De har en liten avdelning på sjukhuset men det är mest hembesök som hon åker ut på. Man är alltså en ambulerande verksamhet där vården till största del sker i hemmet som anpassats med den utrustning som krävs. Därför har man också jour.
– Jag minns en dam som var svårt lungsjuk och alltid hade väskan packad då andningsproblemen oftast blev svåra på natten, vilket innebar många besök på akuten. När vi fick ta över hennes vård blev det en stor lättnad för henne. Väskan var inte längre packad och hon kunde vara trygg med att vi kom när det behövdes extra insatser.

Leva tills man dör

Vårdpersonalen på avdelningen arbetar i team. Annika som läkare åker oftast med en sköterska eller till exempel en kurator beroende på patientens behov just då. Patienter som står under enhetens vård är allt från unga vuxna till mycket gamla personer med diagnoser som spänner från cancer till KOL och hjärtsvikt.
– De är på väg mot livets slut. Vi sköter också ett fåtal patienter med kronisk sjukdom som inte är livshotande, men med komplicerade behov, förklarar Annika.

Det måste vara speciellt som läkare, att vårda inför döden och inte inför liv?

– Vi ser det inte så. Vi vårdar inte inför döden utan för att man ska kunna leva tills man dör, berättar Annika.
Patienternas tillstånd varierar ganska mycket beroende på sjukdom och när under sjukdomsförloppet som enheten kopplas in på fallet.
– Patienterna skrivs in hos oss när man inte kan göra fler behandlingar eller behöver göra stora undersökningar på sjukhus. När man inte kan bota sjukdomen och inte heller förlänga livet med olika behandlingar. Ofta är exempelvis en behandling på onkologen avslutad när vi tar över. Då är vården oftast av sådan art att vi kan utföra den i hemmet. Det är skönt för patienten, och kanske framför allt för de anhöriga, när man kan vara i sin hemmiljö och inte behöver förhålla sig till besökstider.

Lindra smärta och oro

Det varierar ganska mycket hur länge en patient är i LAH-vård. Sjukdomsförloppet kan gå snabbt medan en del patienter lever vidare i flera år. Det kan vara svårt att sia om, särskilt när det gäller hjärt-lungpatienter.
– Vi försöker symptomlindra smärta och oro. Men det handlar inte bara om mediciner utan det är lika mycket samtal och närvaro. Patienten har ett telefonnummer där den når oss när som helst.

Hur påverkar det dig att arbeta med människor i livets slut?

– Jag tycker om det, annars hade jag inte stannat så länge. Jag har arbetat med detta i 20 år nu. Det har ju hjälpt mig att inse hur viktigt det verkligen är att ta vara på livet medan man har det. Att man inte ska skjuta på det man väldigt gärna vill. För vi vet inte så mycket om vad som händer framöver. Det har patienterna lärt mig och de är i alla åldrar, från 18 och uppåt. Även om de flesta är äldre när de blir svårt sjuka så vet vi inte när någonting händer som gör att vi inte har livet eller möjligheten att göra det vi vill.

Trygghet i kris

När Annika och hennes team tar över en patient, har patientens liv ställts på ända, antingen nyligen eller efter en längre tids behandling. När det är ganska nyupptäckt lever patienten i stor kris och bearbetning. Då är det viktigt med trygghet och kunskap så att man kan stötta patienten, räta ut frågetecken och fylla i kunskapsluckor.
– Det handlar mycket om att bekräfta det patienten känner och att vara påläst. Ofta så märker vi att det är bra att ta upp samtalet ganska klart och redigt. Det som är osäkert ger mer oro än det man vet lite mer om. Det är ändå fascinerande vad folk hanterar för att människan är så anpassningsbar.
Det är svåra besked som patienterna och även deras familj ställs inför. Annika arbetar ofta lika mycket med de anhöriga som patienten själv. Det kan vara minst lika svårt för de som blir kvar. Att släppa in beskedet och ta till sig vad som kommer hända är viktigt för att hitta ett lugn. Frågor väcks kring dödsögonblick och vad som händer efter döden. Men även om hur man ska klara sträckan innan. Då är samtalen oerhört viktiga. En del patienter kommer under vägen att förlora förmågor som till exempel tal och rörlighet. Då är det än viktigare att tidigt tala med patienten om vad den önskar under tiden som är kvar. Det kan till exempel handla om hur man ska hantera behandling av olika komplikationer.
– Jag hade en patient med metastaser i hjärnan. Vi fick en bra kontakt. Han kunde inte tala efter ett tag, för cancern nådde de delar av hjärnan som styr talförmågan. Men eftersom vi hade så pass bra kontakt så kunde vi ändå på något sätt kommunicera. Han kunde göra sig förstådd och det var en glädje, för det gör stor skillnad.

Kollegialt stöd

Man jobbar med kollegialt stöd inom teamet för att hantera de känslor som väcks. Man pratar med varandra när man åker ut på de tuffare besöken och även på vägen tillbaka. Man har också möjlighet till handledning i grupp. En del fall kan bli svårare att hantera som personal för det blir så tydligt hur skört livet är.
– Att man kan bli sjuk som äldre har vi ofta med oss på något sätt. Men när man ställs inför unga människor eller föräldrar till små barn som blir svårt sjuka så blir det så tydligt att det kan drabba vem som helst av oss när som helst i livet.
Patienten kan också bli mera upprörd i stunden om den har småbarn eller är lite yngre. Men även dessa patienter hittar vanligtvis ett sätt att hantera det. Ibland så är det någon som över huvud taget inte kan ta det till sig. Men man måste försöka hjälpa patienten dit.
– Det är en utmaning. Men man vänjer sig också och får en känsla av att det här är riktigt meningsfullt och faktiskt spännande. Då kan man fråga sig på vilket sätt? Jo, hur den här resan går för patienten. Ibland är det en balansgång att nå fram med. Men ibland är det bara självklart.

Finns det något som ofta återkommer i vad som varit viktigt i livet för patienten?

– Ja, de nära och kära är viktiga. Och att vardagen faktiskt är viktig. Det är de små sakerna.

 

Vad är det bästa och sämsta med ditt jobb?

– Det bästa är alla möten med människor. Det sämsta är när resurserna inte räcker till. När vi inte kan ta hand om någon som kommer på remiss och som skulle haft nytta av oss.
Mitt i livet så känner man sig helt främmande för döden. Annika berättar att den känslan mildras med åren för de allra flesta. Men det finns de som inte känner sig färdiga med livet. Då stöttar man patienten genom samtal. Det finns också en familjeterapeut i teamet som kan hjälpa till att bearbeta gamla saker som ofta ligger till grund för att man inte kan släppa taget. Ofta handlar det också om samtal med anhöriga.
– Vi tycker att vi jobbar ungefär som inom barnmedicin. Där säger man att man har hela familjen som patient, säger Annika med ett stilla leende.

Har du några råd för hur man som medmänniska möter människor inför döden?

– Var kvar.

Och om man känner sig rädd för dödsögonblicket?

– Ofta så är det väldigt lugnt. Vi kan också ge symptomlindring. Men faktiskt så är det så att de flesta blir bara tröttare och tröttare. Man får sänkt medvetande för att sedan bli medvetslös och somna in.
Patienten kan vara rädd för att behöva utstå mycket smärta. Vid vissa diagnoser så är man rädd att man kommer kvävas till exempel. Men det är inte vanligt.
– Ofta kan vi också hjälpa till om det skulle bli åt det hållet. Men det vanliga är att det går lugnt till. Som att man är färdig. Det är därför det är så viktigt att prata om all oro så man får kunskap som kan lindra den. Det finns också patienter som säger till oss att ”om jag får en infektion nu vill jag inte ha behandling för den, för jag vill inte förlänga det här. Det här livet som är nu, det är ju inte mitt liv. Jag har haft det förut”. Det är ju inte så att man sitter och äter middag ena dagen för att dö lugnt och fint nästa. Att vara mycket sjuk kan vara mycket svårt. Men slutet, det brukar bli lugnt.

Har du något råd kring att möta människor i sorg?

– Att orka vara närvarande. Att inte fly för att man tycker att man inte vet vad man ska göra. För det är jättevanligt. Säg det istället! Säg att ”jag vet inte vad jag skulle kunna göra, men jag finns här”. En människa i sorg behöver den vanliga mänskliga omtanken. Det är liksom grejen.

Har patienterna tankar om döden?

– Ja, det är faktiskt väldigt olika och jag samtalar gärna med patienterna om det. Jag har haft patienter som har sagt att det ska bli spännande och att man är nyfiken på vad som händer efter döden. Att man längtar och hoppas på att det finns något mer. Så finns det de som tror att det inte gör det, att man bara slocknar. Och sen så finns det ju de som är avgjort troende och tror att de vet. Bland dem finns det de som har en förtröstan i tron och de som har hoppet men inte kan vila i det. Man hoppas att det finns någonting men vet inte. Kyrkan kan ha skrämt en del av de äldre också, förkunnelsen såg lite annorlunda ut förr. Det är fint att få möta ortodoxa, de har sina radband och sina ikoner hos sig. Jag som också är troende har ganska lätt att prata om det och det brukar bli bra om de tar upp tråden kring det.

Har din tro hjälpt dig i det här arbetet?

– Det gör den. För jag tror att de möter Gud på andra sidan. Och man måste bearbeta sitt eget om man ska jobba med detta. För annars är man själv rädd och då kan man inte ge någon trygghet vidare. Där är tron en stor del för mig. Men även meditation. Att träna medveten närvaro tror jag är bra om man ska jobba med det här. Personligen tror jag att Gud verkar i den.
Annika berättar att det inte är så vanligt att hon är med vid dödsögonblicket. Läkarna sköter framför allt det medicinska, men det händer att de är med. För annan personal är det mera vanligt i och med att patienten eller den som vakar kallar på dem när den sjuke är orolig eller har svårt med andningen, sådant som förekommer nära döden. Om det behövs det vak så är det ofta närstående eller hemtjänsten.
– Så annan personal är med oftare än vad vi läkare är. Men jag minns att jag hade en patient som var pastor och när han skulle dö så var jag med. Det händer ibland att jag sjunger för patienten, när jag vet att de har tron. Jag leder sällan, eller nästan aldrig, in samtalet på tro i form av en religion. Men i detta fall visste jag att patienten hade en tro så jag sjöng de sista verserna på En vänlig grönskas rika dräkt som handlar om himlen. Det var fint att få göra det. Efter tio år så fick jag en kommentar om att hans fru hade berättat att någon från LAH sjöng en psalm när hennes man precis skulle till att dö. Ja, det var jag det, sa jag, avslutar Annika med ett skratt.

Publicerad den 27 oktober 2023

Hej livet nr 3 2023

Tema:

Livet består av både glädje och utmaningar men också uppförsbackar och nedförsbackar. Hej livet belyser livet och livsfrågor som många bär på. I det här numret får du bland annat möta Hella Hellström, lära dig mer om palliativ vård, besöka Arbis, läsa om författarskap, AI och Blacka musik.