AI skapar möjligheter

AI skapar möjligheter

Fotofilter, chattbotar, självkörande bilar och cancerscanning. Den artificiella intelligensen (AI) och dess intåg i våra liv har skapat stora rubriker. Är AI framtiden eller riskerar vi att skapa något som vi inte kan kontrollera? Vi pratade med Cornelia Linderoth som är doktorand vid LiU och som forskar på ämnet.

Text och foto: Matilda Eklöf

Vi träffas på Cornelias kontor vid Linköpings universitet i Norrköping. Rummet är ljust och utanför fönstret skiner solen över hustaken. Hon har bott i Norrköping i ganska precis ett år nu, förklarar hon medan hon flyttar runt några stolar. På universitetet har hon jobbat sedan 2022.

Tidigare var hon lärare i svenska och engelska på högstadiet. Med tiden så började hon intressera sig för teknologi i skolan och digitala lösningar i klassrummet. Det hela slutade med att hennes rektor anmälde henne till ett forskningsprojekt på LiU om digitalisering i svenskämnet.

– När det var klart så tyckte jag att det var tråkigt att inte få fortsätta. Då började jag kika runt på olika doktorandtjänster och sen dök den här tjänsten upp. Så i grund och botten så handlar det om att jag var intresserad av ny teknologi och hur man använder den i skolan. Och så hamnade jag här och det är superspännande!

Vad är AI?

Artificiell intelligens (AI) är en slags konstgjord intelligens där datorsystem försöker efterlikna den mänskliga hjärnan. Det kan handla om att skaffa information, se samband eller dra slutsatser. På senare tid har diskussionen handlat mycket om språkmodellen CPT-4, en avancerad språkmodell som använder djupinlärning för att skapa människoliknande innehåll. Men vad som klassas som AI har varierat med tiden.

– AI kan delas in i massa olika grenar och innebära en massa saker, menar Cornelia. Men det man tänker på främst är kanske att den kan lära sig själv. Utveckla sig på egen hand. Sen är det inte så med all typ av AI, men det skulle kunna vara en definition.

Förutfattade meningar

Just nu arbetar Cornelia med att granska rådgivande texter till policyskapare. Hon tittar på rapporter från stora organisationer som innehåller råd kring vad man bör tänka på när man skriver policys om AI. Det är ett väldigt ungt forskningsområde så åsikterna är ganska spretiga, förklarar Cornelia.
En kritik som lyfts fram av bland annat UNICEF är frågan om bias. Att man i en algoritms data får in oönskade förutfattade meningar som riskerar att missgynna eller diskriminera vissa grupper.

– Det är svårt med den data som vi använder för att träna AI, eftersom den per definition är färgad av samhällets fördomar. Det blir en slags spegling över hur vårt samhälle ser ut. Vi måste aktivt jobba med att få in en bredare representation i modellen. Exakt hur det ska gå till vet vi inte men det jag kan säga är att forskarvärlden är överens om att ett av de prioriterade områdena just nu är att minska och förhindra bias inom AI.

Fusk i skolan

Men AI bjuder också på många möjligheter, skyndar hon sig att fylla i. Inte minst inom skolan. Men det skulle också kunna bli väldigt mycket mer och nytt arbete för lärarkåren att ta sig an. Det märks tydligt att skolan och lärarnas situation ligger Cornelia lite extra varmt om hjärtat. Vid frågan om att fuska med AI lyser hon upp som en sol.

– Men det är också en så himla intressant grej! Jag jobbade som lärare i tio år i högstadiet och jag skickade väldigt sällan hem en skrivuppgift med mina elever. För att jag ändå inte vet vem som har skrivit den om de suttit hemma. Det kan lika gärna vara en förälder som skrivit allt då.

Teknikutveckling stressar

Det uppstod snabbt en stressad stämning inom lärarkåren när fusk med AI diskuterades. En klassisk reaktion när det kommer till just teknikutveckling, menar Cornelia.

– Det blir läskigt för att man inte vet var det kommer att ta vägen. När datorn och internet kom så var det samma sak. Historiskt så har ju de här stora genombrotten ofta orsakat ganska mycket stress och stora frågor. Man känner automatiskt stress kring det för att det är okänt.

Just artificiell intelligens är särskilt speciellt eftersom det känns helt nytt. Vi saknar referenspunkter och då blir det lätt en dystopisk stämning, fortsätter hon. Men hur vi pratar om teknik påverkar också hur vi utvecklar den. Så man får inte vara för alarmerande.

Används redan i vardagen

Det är lätt att se på AI som något främmande och nytt. Men sanningen är att vi redan använder rätt mycket AI till vardags. De flesta har en smartphone och många använder sociala medier, förklarar Cornelia.

– AI används i massa olika delar utav samhället. Det används till exempel för att tipsa om nytt innehåll på nätet. TikTok, som är en väldigt populär plattform, anpassar hela flödet efter vilken video man har interagerat med och anpassar egentligen allt innehåll efter ens eget intresse. Om du använder internet så kommer du bli tipsad om olika saker beroende på var du varit inne förut.

 

Människan i centrum

AI används också inom sjukvård, till exempel för att hjälpa till med att diagnosticera sjukdomar som bröstcancer, och även till viss del inom utbildningen. Det finns lite överallt, fyller Cornelia i, men man kanske inte alltid medveten om att det är AI.

– När man utvecklar en AI som arbetar tillsammans med någon, till exempel en läkare, så kan det kallas för människocentrerad AI (human-centered AI). Man lägger inte över allt arbete på AI utan det finns människor involverade i processen. Det kan användas för att underlätta arbetsbördan till exempel.

Att hålla människan i fokus är viktigt, tillägger Cornelia.

– Det försöker jag göra i min forskning om skolan. Att prata med och lyssna på lärarna. Ta reda på vad de behöver. Det är jätteviktigt att AI-utvecklingen är centrerad kring oss människor.

Komplicerad upphovsrätt

I september kom nyheten att Aftonbladet, liksom andra nyhetssajter som The New York Times och Reuters, stoppat AI-företag från att samla in information från deras webbplats. Detta är en fortsättning på tidigare kritik mot chattbotar och AI-tjänster från bland annat författare och konstnärer. De anser att tjänsterna matats med deras verk utan deras tillåtelse.

Och just frågan om upphovsrätt är komplicerad och knepig, menar Cornelia. När en AI-tjänst skapar något baserat på data från en annan persons verk, vem blir då den egentliga ägaren? AI-tjänsten, beställaren eller ursprungskonstnären? När man talar om så kallade deepfakes, AI-manipulerad och genererad media, blir frågan än mer komplicerad.

– En deepfake kan få det att se ut som att en person säger eller gör något fast det inte är sant. Ett exempel är att man har genererat Cornelis Vreeswijk som sjunger Barbie Girl. Vem äger det? Det blir det en fråga om upphovsrätt på en människas ansikte och röst. Det blir väldigt stora etiska frågor.

Saknas lagstiftning

Det väcker också en större diskussion om källkritik och trovärdighet. Vad ska man tro på när man inte längre kan lita på att det man ser och hör stämmer?

– Inom AI-världen, och kanske framför allt inom skolforskningen, pratar man mycket om AI-litteracitet. Att kunna läsa och ställa sig kritisk till AI-innehåll och text. Det är någonting som vi skulle behöva utveckla som samhälle. Att få en förståelse för hur tekniken fungerar och hur vi ska ställa oss till innehållet som genereras. Varifrån kommer det här? Hur har det skapats? Varför har det skapats?

Generellt behövs det mer lagstiftning kring AI, understryker hon och fortsätter:

– För nu är vi ett steg efter medan vi skulle behöva ligga ett steg före. EU håller på med detta nu och har startat något som kallas för The AI Act där man försöker göra lag kring vad man får använda AI till och inte. Den typen av lagstiftning saknas idag.

Publicerad den 27 oktober 2023

Hej livet nr 3 2023

Tema:

Livet består av både glädje och utmaningar men också uppförsbackar och nedförsbackar. Hej livet belyser livet och livsfrågor som många bär på. I det här numret får du bland annat möta Hella Hellström, lära dig mer om palliativ vård, besöka Arbis, läsa om författarskap, AI och Blacka musik.