Norrköpings antika böcker

Norrköpings antika böcker

Visst finns det kulturhistoriskt värdefulla böcker och boksamlingar i Norrköping. Svenska kyrkan har slutfört en inventering av de äldre böckerna i sina samlingar. Under tvåårs tid har forskaren Martin Kjellgren undersökt böckerna i Linköpings stift och ett flertal intressanta fynd har registrerats.

Text Annelie Tollerå
Foto Axel Arkstål, Martin Kjellgren

Totalt noterades ett 60-tal värdefulla antika böcker, som kan vara intressanta för exempelvis framtida historieforskning. Ett tiotal har förts till konservator och böckerna kommer fortsätta att förvaras och förvaltas hos församlingarna.

Gustav Vasas bibel

Att bibelordet skulle kunna läsas på modersmålet var viktigt för reformatorerna med Martin Luther i spetsen. Religionen var på väg mot en stor reformation och i Sverige gick Gustav Vasa i frontlinjen för att få till en bibelöversättning på svenska. En intressant “Gustav Vasas bibel” från 1541 tillhör Styrstad kyrka. Bokexemplaret har ett helt unikt omslagstryck, som inte har setts tidigare. Gustav Vasas bibel hade en sådan betydelse för det svenska språket att man sätter en gräns för fornsvenskan och nysvenskan vid första utgivningen 1526. Denna text är alltså den första som någonsin skrivits på nysvenska och introducerade moderniteter som ä och ö.

Korrekturexemplar av Själaskatt

Christian Scrivers bokverk Själaskatt dyker relativt ofta upp i äldre samlingar. Den tillhör kristen uppbyggnadslitteratur från 1720-talet i fem mörka läderband, tryckt på Broocmans tryckeri i Norrköping. Vad sägs om de helt unika korrekturexemplaren, som tillhört översättaren Anton Münchenbergs själv och som har anteckningar av själva författaren? Boken tillhör Borgs kyrkas samlingar.

Finspongssamlingen

En boksamling som måste nämnas är Finspongsamlingen eller det De Geerska biblioteket, som består av ca 35 000 volymer och kommer från Finspångs slott. Samlingen byggdes upp av flera generationer De Geer, men grunden lades av Louis de Geer på 1600-talet. Samlingen omfattar både teologisk och teknisk litteratur och speglar familjen De Geers intressen. Där finns också verk inom ekonomi, juridik och historia. Ett femtiotal av böckerna går tillbaka till boktryckarkonstens tidiga år 1450-1500. Sedan 1905 tillhör samlingen Norrköpings stad och förvaltas av Norrköpings stadsbibliotek.

Publicerad den 17 juni 2022

Hej livet nr 2 2022

Tema:

Livet består av både glädje och utmaningar men också uppförsbackar och nedförsbackar. Hej livet belyser livet och livsfrågor som många bär på. I det här numret får du möta vår talman Andreas Norlén, lära dig mer om Norrköpings spårvagnar, besöka Arkösund och fundera på betydelsen som ligger i ljus och mörker och mycket mer.