Moa Martinson, kvinnokampen och klassamhället

Moa Martinson är en av vår tids mest framstående och folkkära arbetarförfattare. Född utanför Linköping, uppväxt i ett smutsigt Norrköping och bosatt i ett torp i Södermanland förde hon under hela sin livstid en kamp mot det exkluderande klassamhälle där hon själv vuxit upp.

Moa Martinson, kvinnokampen och klassamhället
Till toppen