Vår unika planet

Vår unika planet

Jorden, vårt fantastiska hem där liv gror och frodas varje dag, brukar ofta kallas för den blå planeten. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att jordklotets skorpa är till större delen täckt av vatten. Lite mer än 70 procent av planetens yta ligger under oceaner och hav.

Text och illustration Therese Götberg

Jorden är ensam i sitt slag i vårt solsystem och har alla förutsättningar som krävs för att liv ska kunna finnas och växa. Detta beror på att jordklotet ligger på precis lagom avstånd från solen. Det är varken för varmt eller för kallt, här finns ljus, luft, land och vatten och därför också liv.

Det rika havet

När vår jord bildades, för cirka 4,5 miljarder år sedan, uppstod enorma vattenmassor över stora delar av klotet. Enligt havet.nu och Havsmiljöinstitutet rådde det instabila förhållanden på land medan kontinenterna utformades. Därför utvecklades livet i havet, där det erbjöds en mer gynnsam miljö. I vattnet uppstod inte bara liv, utan där utvecklades också de flesta av de ursprungliga livsformerna. Än i dag innehåller våra hav en art- och formrikedom som inte går att hitta i något annat ekosystem. Alla världens havsområden är sammanlänkade.

Trots det skiljer sig de olika områdena åt när det gäller egenheter som salthalt, strömmar och temperatur samt vilka djur och växter som lever där. Men en egenskap har de till stor del gemensamt, så mycket som 98 procent av allt vatten på vår planet utgörs av saltvatten.

Våra dyrbara ekosystem

Vår unika planet består av en osannolik mängd olika ekosystem. De kan vara extremt små eller enormt stora, allt ifrån området kring en stubbe till hela vår planet. Alla levande organismer som tillsammans lever i ett ekosystem är beroende av varandra och påverkar varandra. Åke Johansson, förste intendent på Naturhistoriska riksmuseet, berättar att alla djur, växter och organismer fyller en viktig roll i olika näringskedjor som tillsammans bildar en näringsväv. Det finns mycket som kan förstöra balansen i ett ekosystem som till exempel olika slags naturkatastrofer och inte minst inverkan från oss människor.

Känt och okänt liv

Vad vi vet just nu är vår planet den enda i solsystemet där liv existerar. Än så länge är jorden också den enda platsen, känd för oss i universum, där intelligent liv finns. Illustrerad vetenskap menar att mycket tyder på att möjligheterna till liv fanns redan kort tid efter jordens födelse. Det visar 4,4 miljarder år gamla fynd som indikerar att det förmodligen fanns både vatten och atmosfär som skulle kunna ha möjliggjort liv redan för så många år sedan.

När och hur livet uppstod på jorden är en stor och viktig fråga när vi riktar vår uppmärksamhet mot okända platser i jakten på liv i universum. Det har en avgörande betydelse för vilka typer av planeter vi människor i framtiden kommer att leta efter liv på. Vem vet, det kanske finns fler blå planeter där ute. Det återstår att se.

FAKTA OM JORDKLOTET

  • Radie = 6 370 kilometer
  • Vikt = 5 974 000 000 000 000 000 000 000 kilogram
  • Volym = 1 083 000 000 000 000 000 000 kubikmeter

Källa: Naturhistoriska riksmuseet

Publicerad den 2 november 2021

Hej livet nr 2 2020

Tema: Skapelsen

Hej livet belyser livet och de livsfrågor som många bär på. Det här numret har tema ”Skapelsen” och innehåller bl a ett möte med prognosmeteorolog Lisa Frost, reportage om en hunduppfödare, ett besök i en koloniträdgård och funderingar kring människans roll i skapelsen.

Mer från Hej livet nr 2 2020