I tro, hopp och kärlek

I tro, hopp och kärlek

Kärleken är ett viktigt och ständigt återkommande tema i Bibeln. Vi träffar Linda Folebäck som är församlingsherde i S:t Olofs församling, för att prata om kärlek ur ett teologiskt perspektiv och för att ta reda på vad det innebär att vara församlingsherde i Norrköpings innerstad.

Text Annelie Tollerå
Foto Niclas Fasth

Vi har stämt träff med Linda Folebäck i Matteus kyrka, den stora kyrkan mitt i Folkparken, som just nu är stängd för renovering. Med varsam hand har tidigare kulturhistoriska värden återställts i kyrkan. Den har rengjorts, målats invändigt och återfått sin forna glans. Beräknad återöppning sker i mars 2022.

-Många av våra kyrkor har funnits i hundratals år och jag tänker ofta på altargångarna när jag går in i en kyrka, säger Linda. Jag tänker på att många generationer av människor har gått där, med så mycket kärlek i tankarna. Där har skett vigslar, vi har burit fram våra barn till dopet och vi har fått ta avsked av våra nära och kära i begravningar. Altargångarna är trampade av tusentals fotsteg innan oss.

Plats för det heliga

Linda påpekar att vi har fått ärva kyrkobyggnaderna av de tidigare generationerna och att vi också kommer att överlämna dem till kommande generationer. Det ser hon som ett ärofyllt uppdrag som församlingsherde. Det känns stort att ha fått vara med om renoveringen av Matteus kyrka och att ha fått göra avtryck i den, i vår tid.

-Jag tänker att jag är en länk av många människor som har värnat om och gjort avtryck i Matteus kyrka. Att Matteus kyrka betyder mycket för många här i Norrköping, det märks. Det känns fantastiskt att ha fått vara delaktig i en renovering som jag tycker har gjorts i stor kärlek och respekt.

För Linda är det viktigt att kyrkan ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Oavsett tro eller livsåskådning ska man kunna få komma till kyrkan. Hon understryker att vi alla är lika inför Gud. Kyrkan är ett heligt rum och alla har möjlighet att få ta del av den kristna kärleken.

-Kyrkan vill göra plats för det heliga, som är större än människan själv. Mitt uppdrag som församlingsherde är att möjliggöra för människor att få möta det heliga, där kärlek kan manifesteras. Det känns viktigt att kunna hålla kyrkorummen öppna och tillgängliga. Jag vill att vi ska kunna fortsätta möta människor, som är i behov av den kristna kärleken. Ett uppdrag som också går utanför själva kyrkobyggnaderna, säger hon.

Utanför det strukturella

Linda konstaterar att det är svårt att definiera det stora begreppet kärlek på ett enkelt sätt. Man får känslan av att man förminskar den, hur man än försöker förklara, tycker hon. Kärleken går inte att greppa med några få enkla ord.

-Kärlek är ett så otroligt stort begrepp. Det är den största känslan eller kraften. Kanske är den mer som en rörelse, än en företeelse, reflekterar hon. Det är en kraft som är nedlagd i oss människor och det finns så många olika variationer av den.

Linda tror att kärlek i dess fulla form ligger utanför den mänskliga begreppssfären.

-Den går utanför den struktur som vi människor bygger upp för att försöka förstå vår omvärld. Vi får inse att vi inte är kapabla att förstå allt, säger Linda, även om vi gärna vill tro att vi kan förklara allt på ett logiskt sätt.

Tro, hopp och kärlek

S:t Olofs församling har haft ledorden tro, hopp och kärlek under en lång tid. Förra vintern belystes S:t Olai kyrka och Stadstornet, under Norrköping Light festival, med just de tre orden.

-Det kändes som något angeläget att påminna människor om. Det var en tuff tid för många, mitt i coronapandemin. Det kändes viktigt att försöka inge hopp, påminna om att vi inte får förlora tron och att kärleken är störst av allt.

För Linda är tro, hopp och kärlek begrepp som går hand i hand. Sammanbundna i varandra och med flytande gränser. Hon menar att tro, hopp och kärlek är tre grundstråk som man kan hitta i Bibeln. Hon ser Jesus som en befriare, som vill öppna våra sinnen mot det stora kärleksfulla, som går utanför oss själva.

-När Jesus möter människor med sin kärlek, blir det sällan som människor har tänkt sig, konstaterar Linda. I Bibelns berättelser är det ofta något oväntat som sker och som vi människor får ta lärdom av. När vi tar intryck av det, hjälper det oss människor att bli fria. Det är så jag ser det.

Hon förklarar vidare.

-Jesus säger att den som är fri från skuld kan kasta den första stenen. Det här har något med människans sätt att vara fast i sin egen tanke att göra. Det Jesus ständigt gör är att befria människor ur det som begränsar oss. Det som vi har föreställt oss och tror oss veta. Jesus visar ständigt på kärlek, men jag tänker att det inte är i de givna strukturerna han verkar. Det binder inte människor i vare sig relationer eller ägodelar.

Ny nåd varje morgon

För Linda är det centralt, både i sin relation till Gud och i relationer med människor, att våga vila i tron på att det finns en ny nåd varje morgon.

-Det ligger väldigt mycket hopp i det och är nära till hur jag tolkar kärleksbegreppet, förklarar Linda. I det oväntade uppstår något stort, som förändrar människor och som kan förändra hela historien. Kärleken driver oss framåt och är en förändrande kraft, som jag tror vi behöver vi i våra liv.

Publicerad den 5 november 2021