Utan anhöriga i döden

När det gäller begravning är det ingen tvekan. Alla i Sverige har rätt till en värdig begravning och man försöker i det längsta göra på det sätt personen själv hade önskat. Johan Sjösten är kyrkomusiker och spelar ofta på begravningar. Han tycker att det är något av det mest givande man kan göra som kyrkomusiker. Det känns fint att få vara med och ge ett sista avsked. Vanligtvis väljer de anhöriga musik. Eller så väljer Johan musik utifrån vad de anhöriga berättar om personen. Begravningen blir på så sätt personlig. Men när det inte finns någon som kan välja blir det svårare.

Utan anhöriga i döden
Till toppen