Brudpäll i Kullerstad

I Kullerstad kyrkas ägo finns en textil skatt bevarad i form av en brudpäll. Förr hörde det till vanlig sed att brudpigor och brudsvennar höll upp en vacker tyghimmel över ett brudpar som gifte sig. Något som idag nästan helt har fallit i glömska. En brudpäll kunde se ut på många olika sätt, men gemensamt var att den var sydd av det vackraste och dyrbaraste tyg som kunde uppbringas.

Brudpäll i Kullerstad

Brudpällen, brudpigornas hedersuppdrag

Ett följe med kronbrud och tärnor har i alla tider varit en mäktig syn. I norra Östergötland finns beskrivningar av hur brudpigorna kunde se ut i början av 1800-talet. De var nära på lika pyntade som bruden och hade som hedersuppdrag att hålla upp tyghimlen, eller brudpällen över brudparet under vigselceremonin. En dåtida tradition var [...]

Brudpällen, brudpigornas hedersuppdrag

När sorgen fick synas utanpå

Genom historien har det funnits starka traditioner kring sorg. Bland annat har man uttryckt sorgen genom sina kläder. Man kunde signalera hur nära man hade stått den person som gått bort och hur länge man hade haft sorg. På flera håll i Sverige, bland annat från Risinge i norra Östergötland, finns beskrivningar av en fascinerande sorgdräkt med mycket gamla anor. Som sorgkläder bars, utom den svarta klädningen, även vitt tätt förkläde med bred fåll och liknande halsduk samt ett vitt huvudkläde, neddraget i pannan och styvt stärkt, så att det stod fram som en skärm för panna och ögon.

När sorgen fick synas utanpå

Tre ton i svängning

Kyrkklockorna i Stadstornet ljuder igen. Lagom till sommaren blev det klartecken för klockorna att åter få ringa. I Stadstornet finns tre klockor, varav den största väger tre ton. Historiskt ringdes själaringning, vilket var ett meddelande till allmänheten att någon församlingsbo hade avlidit. Förr gjordes det så snart ett dödsfall hade blivit känt och kunde ange vilket kön och vilken status som den avlidne hade haft. Det var vanligt att lillklockan användes för kvinnor och storklockan för män och för högt uppsatta personer kunde klockringningarna vara både långa och avancerade.

Tre ton i svängning

Hur firades Mikaelidagen förr?

Mikaelidagen - den helige Mikaels dag eller i folkmun Mickelmäss den 29 september var förr en viktig märkesdag. Den sågs som brytpunkten mellan sommar och höst. I det gamla bondesamhället skulle skörden ha tagits in senast den här dagen. Nu inföll friveckan då tjänstefolket kunde byta arbetsgivare om man så önskade. Egentligen den enda lediga helveckan under året för tjänstefolket. Att gå i bara de vita skjortärmarna i kyrkan, som under sommarhalvåret, var inte längre acceptabelt. Mikaelidagen är tillägnad ärkeängeln Mikael. Han var en av djävulens främste motståndare, men han framställs också med uppgiften att väga de dödas själar inför den yttersta domen. Därför är hans attribut vågskålen. Mikael är ett namn av hebreiskt ursprung, som betyder “vem är lik Gud”?

Hur firades Mikaelidagen förr?

Morsmäss

Den 8 september hette i svenska almanackor fram till 1620 Marie födelsedag, men bytte sedan namn till Morsmässa, kallad “Morsmäss” i folkmun. Det var jungfru Marias födelsedag man firade, en av flera mariamässor som numera har tagits bort. Innan reformationen fanns ett flertal Mariadagar spridda över året. Den mariahögtid som finns kvar idag är Jungfru Marie bebådelsedag, även kallad Vårfrudagen/Våffeldagen. Även på Kyndelsmässodagen har det tidigare firats en mariadag, vilket i viss mån har blivit återupptäckt. 

Morsmäss

Apostladagen

Apostladagen är en av kyrkans söndagar som sticker ut lite mellan sommarens alla trefaldighetssöndagar, som tillhör kyrkans vardagstid. Apostladagen kallades tidigare Persmäss i folkmun. De tio olika apostladagarna räknades som lätthelger eller halvhelger fram till 1772, då helgstatusen för dessa togs bort ur kalendern. När alla de olika apostladagarna hade tagits bort ville man ändå fira en apostladag. Tanken var att kunna fira alla apostlarna samtidigt. Det blev på den 29 juni som apostladagen föll, som tidigare hade varit Petri och Pauli dag.

Apostladagen

Kröningsmyntet

S:t Olai kyrka kallas ibland för Kröningskyrkan eftersom kung Gustaf IV Adolf och drottning Fredrika av Baden kröntes här år 1800. Femtusen kastmynt specialpräglades till kungaparets ära och slängdes ut till allmänheten. Folkmassan förväntades att plocka upp mynten som exklusiva souvenirer, men det sägs att Norrköpingsborna först inte förstod detta, utan stod trögfattade och glodde på mynten.

Kröningsmyntet

Heliga trefaldighets dag

I och med Heliga Trefaldighets dag avslutas pingstfesten och nu börjar kyrkans vardagstid - den långa trefaldighetstiden. Trefaldighetstiden är en period med mindre och färre kyrkhögtider. Endast några få söndagar bryter av. På lördagskvällen innan Heliga trefaldighets dag, det vill säga på Trefaldighetsafton har det varit stor tradition att fira. Då skulle man besöka en trefaldighetskälla och dricka av källvattnet, vilket man trodde i det närmaste hade magiska egenskaper och läkande kraft. Just på Trefaldighetsafton infaller alltid fullmåne , vilket såklart adderar till de magiska egenskaperna.

Heliga trefaldighets dag

Bönsöndagen och gångdagarna

När Bönsöndagens gudstjänst var slut gav sig församlingen ut i procession, för att visa att man nu skulle påbörja sin vandring. De kommande dagarna gick ett led med sockenbor över och längs med åkrar och vägar, runt hela sin socken. Prästen gick i täten och bar på ett kors, som ofta var svart och därför kallades de också Svarta korsets dagar i folkmun. Syftet var att be om Guds barmhärtighet och lova att leva i rättfärdighet. Prästen avslutade det hela med att välsigna hela församlingen inför det nya skördeåret. 

Bönsöndagen och gångdagarna
Till toppen