Viktigast är framtidstron

Lars är stolt över Norrköping, som många ser som en stad med stora problem, men som Lars också tycker är en stad som växer och förändras i positiv anda. Han poängterar att Norrköpingsborna har ett stort engagemang för rättvisan i samhället. – Det som smärtar mig mest är när jag möter barn som far illa. Jag vill tro att alla föräldrar vill sina barn väl, men i Norrköping vet vi tyvärr bättre än många andra att det inte alltid är så. Jag tror att vi måste förstå att alla barn är allas barn.

Viktigast är framtidstron

Gräs och ogräs

Du har säkert någon gång sett den där lilla plantan som lyckas växa där det känns helt orimligt att liv ska få fäste. Torrt, utan jord, trotsande tyngdlagarna på en mur eller envist pressande asfalten åt sidan. Eller gräsmattan som återfår sin grönska efter att ha sett helt död ut under en torrperiod. Gräs och [...]

Gräs och ogräs
Till toppen