Viktigast är framtidstron

Viktigast är framtidstron

Lars Stjernkvist har en lång karriär av samhällsuppbyggande arbete bakom sig. Förra året lämnade han en tioårig post som kommunstyrelsens ordförande. Men sitt samhällsengagemang har har inte släppt helt och idag är det barnens situation som engagerar honom främst.

Text Annelie Tollerå
Foto Niclas Fasth

Lars är övertygad om att samhällsuppbyggnad måste börja med ett avstamp hos den enskilda människan. Han menar att det aldrig går att skapa en samhällsmodell eller ett system som löser alla problem för alla människor. Det gäller att hela tiden göra det man kan för att ge enskilda det stöd de behöver.

– När jag var heltidspolitiker fick jag ibland kritik för att jag ägnade mig för mycket åt enskilda fall. Visst, mitt ansvar som politiker är att ta ansvar för helheten och se till att de som arbetar i kommunen får de resurser de behöver. Men det är först när du möter den enskilde som du förstår på riktigt var bristerna finns.

Han har sett fall i Norrköping på nära håll och har upplevt många möten som lämnat outplånliga spår.

– Det som slår mig är hur sköra vi är och hur små marginalerna i livet kan vara. Steget till ”utanför” kan vara kortare än vi anar. Det gör mig ödmjuk.

Stor solidaritet hos Norrköpingsborna

Lars är stolt över Norrköping, som många ser som en stad med stora problem, men som Lars också tycker är en stad som växer och förändras i positiv anda. Han poängterar att Norrköpingsborna har ett stort engagemang för rättvisan i samhället.

– Jag är framför allt stolt över norrköpingsbornas solidaritet. När de hör av sig så handlar det nästan alltid om att de vill att kommunen och samhället ska göra mer för att hjälpa människor. Det har sällan handlat om att fördöma eller förskjuta de som har problem. Det finns en solidaritet i samhället som gör mig hoppfull.

Rädda barnen och Läxhjälpen

Sitt samhällsengagemang har har inte lämnat helt. Under våren har han gått in i styrelseposter för Rädda barnen och Läxhjälpen. Barnen kommer en dag kommer att bygga samhället och det måste börja med dem. En bra start i livet betyder allra mest för människans framtid, anser han.

– Det som smärtar mig mest är när jag möter barn som far illa. Jag vill tro att alla föräldrar vill sina barn väl, men i Norrköping vet vi tyvärr bättre än många andra att det inte alltid är så. Jag tror att vi måste förstå att alla barn är allas barn.

Han är stolt över sin tid som kommunpolitiker i Norrköping och framför allt hur skolan utvecklats.

–När jag var ny som heltidspolitiker fick jag veta att det var omöjligt att höja resultaten på vissa skolor. Det fanns alla möjliga förklaringar, att det var många invandrare och så vidare. Idag säger ingen det. Idag är det fler i Norrköping som klarar skolan med godkända betyg och vi har inga skolor där det så att säga är normalt att inte lyckas. Vi har en mer likvärdig skola än andra. Den här förbättringen kommer att betyda mycket i framtiden. Skolpersonalens jobb gör mig stolt.

Framtidstro viktigaste drivkraften

Lars menar att man inte bara kan se till människors utanförskap, utan också deras positiva erfarenheter och inneboende kraft.

-Också hos missbrukaren, den hemlöse eller kriminelle finns det kraft och andra positiva erfarenheter. Det förstår jag, om inte förr då det vänder för människor. Jag har självklart fått se mycket sorg och många tragedier, men jag har också sett hur ”omöjliga” fall förändras. Om människor tror att det går åt skogen, då gör det det. Det viktiga är att samhället genomsyras av en tro på att det går att skapa goda villkor för alla. Det låter floskelaktigt, jag vet, men det är det allra viktigaste.

Publicerad den 10 september 2021

Hej livet nr 3 2021

Tema: Diakoni

Livet består av både glädje och utmaningar men också uppförsbackar och nedförsbackar. Hej livet belyser livet och livsfrågor som många bär på. Det här numret har tema ”Diakoni”. Diakoner jobbar med att hjälpa människor på olika sätt, det kan t ex handla om sorgebearbetning, samtal, att hjälpa socialt utsatta och finnas där när livet är i den där nerförsbacken, eller kanske ända ner i botten. I detta numret får du träffa flera diakoner, diakonkandidater, läsa mer om hur man stöttar någon som inte mår bra, vart man kan vända sig i samhället för att få hjälp och mycket mer.