Hokus pokus filiokus

Hokus pokus filiokus

Har du funderat över var orden i den kända trollformeln hokus pokus filiokus kommer ifrån? Förmodligen uppstod ramsan redan under medeltiden, då Sverige var ett katolskt land. Prästerna höll då mässan på latin och uttalade orden Hoc est corpus filiocus (Detta är sonens kropp) i samband med förberedelserna inför nattvarden. För allmogen, som i allmänhet inte kunde latin, kan det mycket väl ha låtit som Hokus pokus filiokus.

Text Annelie Tollerå

Foto Malin Singelsö

En av skillnaderna mellan den protestantiska och den katolska läran är också synen på nattvard. I den katolska kyrkan anses att brödet och vinet rent konkret förvandlas till Kristi kropp och blod. I den protestantiska läran firar vi nattvard till åminnelse av Jesus Kristus och räknar med Kristi närvaro vid nattvarden.

Svenska kyrkan i Norrköping har många fina nattvardskalker, vissa flera hundra år gamla. De tillhör allas vårt kulturarv. Nattvardskalken i förgyllt silver från Matteus kyrka är gjord 1892 och är formgiven av Folke Zettervall. Folke var son till Helgo Zettervall, som är den arkitekt som har ritat Matteus kyrka. Folke gick i sin pappas fotspår och blev även han arkitekt och formgivare.

Kalken är besatt med en mörkröd större sten och fyra klargröna mindre, en bård med gjutna kulor och rutmönstrad botten med bladdekor. Längs den övre kanten finns inskriptionen: Dricken härav alle ty dette är mitt blod det nya förbundets Matt 26:27.

Matteus kyrka är just nu stängd för renovering och många intressanta kulturhistoriska värden återställs i kyrkan. Helgo Zettervalls originaldekor får åter framträda. Kyrkan öppnar igen våren 2022 och då kanske vi får tillfälle att återse Folke Zettervalls nattsvardskalk.

I Svenska kyrkan firas nattvarden firas vid ett så kallat ”öppet nattvardsbord”. Det innebär att man inte behöver vara medlem i Svenska kyrkan för att kunna ta del av nattvarden. Alla är välkomna att fira nattvard i våra kyrkor, även om vi tillfälligt inte firar gudstjänst just nu på grund av coronapandemin.

Publicerad den 18 juni 2021

Hej livet nr 2 2021

Tema: Livskraft

I numret med tema livskraft får du möta Tilda Schönbeck som gjort en fantastisk comeback efter den svåra olycka som förändrade livet. Vi besöker självhushållaren, funderar på det där med livslängd, pratar med Rolf om en livskraftig pension, lär oss mer om att möta naturen, och mycket mer!